STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38271 000.00.04.G18-220124-0008 220001204/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng sTfR

Còn hiệu lực

38272 000.00.04.G18-220124-0005 220001203/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng testosterone

Còn hiệu lực

38273 000.00.04.G18-220122-0014 220001202/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng progesterone

Còn hiệu lực

38274 000.00.22.H44-220211-0001 220000010/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TÂM CẨN

Còn hiệu lực

38275 000.00.22.H44-220209-0001 220000009/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC MAI LANH

Còn hiệu lực

38276 000.00.22.H44-220208-0001 220000008/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC TRƯỜNG GIANG

Còn hiệu lực

38277 000.00.31.H36-220207-0001 220000027/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC MINH KHANG

Còn hiệu lực

38278 000.00.04.G18-220211-0004 220001201/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T Giá (trụ khí) treo trần (gắn khẩu Oxy, Hút, Air 4 bar, Air 8 bar, AGSS, CO2, N2O, N2, AGSS)

Còn hiệu lực

38279 000.00.19.H17-220210-0002 220000022/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ TÍN

Còn hiệu lực

38280 000.00.04.G18-220107-0067 220272GPNK/BYT-TB-CT

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống Copan chứa môi trường vận chuyển chung và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực