STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38291 000.00.16.H60-220416-0002 220000033/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THUẦN (QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THUẦN)

Còn hiệu lực

38292 000.00.04.G18-220416-0009 220002047/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

38293 000.00.04.G18-220416-0008 220002046/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

38294 000.00.04.G18-220120-0049 220002045/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống tay giữ banh trong phẫu thuật nội sọ

Còn hiệu lực

38295 000.00.04.G18-220416-0004 220002044/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

38296 000.00.19.H29-211101-0010 220000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Bộ IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

38297 000.00.04.G18-220416-0005 220002043/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN

Còn hiệu lực

38298 000.00.04.G18-220416-0003 220002042/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Pentax

Còn hiệu lực

38299 000.00.04.G18-220416-0002 220002041/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim sinh thiết siêu âm HD nội phế quản dành cho ống soi Olympus

Còn hiệu lực

38300 000.00.04.G18-220416-0001 220002040/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim siêu âm nội soi

Còn hiệu lực