STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38291 000.00.19.H29-211021-0008 220000328/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

38292 000.00.04.G18-220212-0002 220001225/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Ghim khâu da (các cỡ)

Còn hiệu lực

38293 000.00.48.H41-220127-0001 220000007/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH HOÀNG DUY CƯỜNG

Còn hiệu lực

38294 000.00.04.G18-220209-0005 220001224/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Nước mắt nhân tạo cho người đeo kính áp tròng

Còn hiệu lực

38295 000.00.48.H41-220111-0001 220000006/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO GREEN

Còn hiệu lực

38296 000.00.04.G18-211018-00003 22000283/2022/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy khuếch đại acid nucleic đẳng nhiệt

Còn hiệu lực

38297 000.00.04.G18-211018-00001 22000282/2022/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Máy khuếch đại acid nucleic đẳng nhiệt

Còn hiệu lực

38298 000.00.04.G18-211018-00004 22000281/2022/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy khuếch đại acid nucleic đẳng nhiệt

Còn hiệu lực

38299 000.00.04.G18-211018-00002 22000280/2022/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy khuếch đại acid nucleic đẳng nhiệt

Còn hiệu lực

38300 000.00.04.G18-211015-00002 22000279/2022/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất thử chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm định tính, định danh vi khuẩn, vi rút: cobas® HPV

Còn hiệu lực