STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38301 000.00.19.H26-220412-0009 220001461/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VINH

Còn hiệu lực

38302 000.00.04.G18-220412-0016 220001986/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Cảm biến đo áp lực

Còn hiệu lực

38303 000.00.19.H29-220407-0029 220000753/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT TIỀN GIANG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

38304 000.00.19.H29-220407-0028 220000752/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT TIỀN GIANG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

38305 000.00.07.H27-220412-0001 220000060/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC TUẤN THẢO

Còn hiệu lực

38306 000.00.18.H56-220406-0005 220000078/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC TỚI THẢO

Còn hiệu lực

38307 000.00.18.H56-220405-0008 220000077/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN VENZOR

Còn hiệu lực

38308 000.00.04.G18-220408-0032 220001985/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống dẫn động mạch

Còn hiệu lực

38309 000.00.04.G18-220408-0033 220001984/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống dẫn động mạch

Còn hiệu lực

38310 000.00.04.G18-220412-0022 220001983/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử huyết học dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực