STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38321 000.00.48.H41-220209-0001 220000002/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC GP 365

Còn hiệu lực

38322 000.00.17.H62-220127-0001 220000006/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Còn hiệu lực

38323 000.00.19.H26-220126-0021 220000273/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy kéo dãn cổ, cột sống

Còn hiệu lực

38324 000.00.19.H26-220126-0019 220000272/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy điện trị liệu

Còn hiệu lực

38325 000.00.19.H26-220126-0006 220000271/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy điều trị bằng sóng ngắn

Còn hiệu lực

38326 000.00.19.H26-220125-0006 220000270/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy siêu âm điều trị kết hợp điện trị liệu

Còn hiệu lực

38327 000.00.19.H26-220125-0003 220000269/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Máy điều trị và kích phát âm

Còn hiệu lực

38328 000.00.18.H57-220208-0004 220000067/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TIM MẠCH

Còn hiệu lực

38329 000.00.18.H57-220208-0003 220000066/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

38330 000.00.18.H57-220208-0002 220000065/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC ODA

Còn hiệu lực