STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38331 000.00.19.H26-220118-0036 220000350/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Xy lanh chẩn đoán đầu xoáy

Còn hiệu lực

38332 000.00.19.H26-220118-0035 220000349/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Khóa ba chạc

Còn hiệu lực

38333 000.00.19.H26-220118-0034 220000348/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

38334 000.00.19.H26-220118-0032 220000347/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ thiết bị bơm bóng và bộ kết nối chữ Y

Còn hiệu lực

38335 000.00.19.H26-220118-0031 220000346/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

38336 000.00.19.H26-220118-0030 220000345/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ van cầm máu

Còn hiệu lực

38337 000.00.19.H26-220118-0029 220000344/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Khóa ba chạc kèm dây nối áp lực

Còn hiệu lực

38338 000.00.19.H26-220118-0028 220000343/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ phận kết nối chữ Y

Còn hiệu lực

38339 000.00.19.H26-220114-0034 220000342/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ phận kết nối (Manifold)

Còn hiệu lực

38340 000.00.19.H26-220127-0018 220000341/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế

Còn hiệu lực