STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38331 000.00.19.H26-220413-0002 220001607/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

38332 000.00.19.H26-220414-0040 220001606/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO LAN

Còn hiệu lực

38333 000.00.19.H26-220413-0001 220001605/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

38334 000.00.19.H26-220414-0050 220001604/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DHT PHARMA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38335 000.00.19.H26-220414-0039 220001603/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO PHƯƠNG

Còn hiệu lực

38336 000.00.19.H26-220414-0061 220001602/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực

38337 000.00.19.H26-220414-0059 220001601/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HƯNG - SỐ 2

Còn hiệu lực

38338 000.00.19.H26-220414-0062 220001600/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực

38339 000.00.19.H26-220414-0005 220001599/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIÊN ĐÀO

Còn hiệu lực

38340 000.00.19.H26-220414-0048 220001598/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HỒNG PHÚC

Còn hiệu lực