STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38351 000.00.12.H19-220127-0001 220000018/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LIÊN HIỆP KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

38352 000.00.04.G18-220120-0002 220001158/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Bộ truyền máu

Còn hiệu lực

38353 000.00.04.G18-220208-0007 220001157/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Băng gạc, băng cuộn

Còn hiệu lực

38354 000.00.04.G18-220119-0010 220001156/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Dây nối truyền dịch

Còn hiệu lực

38355 000.00.04.G18-220208-0017 220001155/PCBB-BYT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Hóa chất dùng cho máy định danh vi khuẩn, vi rút

Còn hiệu lực

38356 000.00.17.H09-211216-0001 220000011/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUÔC PHARMACITY SỐ 718

Còn hiệu lực

38357 000.00.04.G18-220207-0003 220001154/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Dây truyền dịch có bầu pha thuốc

Còn hiệu lực

38358 000.00.04.G18-220208-0013 220001153/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu tổng quát đo thời gian Prothrombin (PT)

Còn hiệu lực

38359 000.00.09.H61-220208-0001 220000002/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC GIA THỌ

Còn hiệu lực

38360 000.00.09.H61-220117-0001 220000001/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC LẬP THÀNH

Còn hiệu lực