STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38351 000.00.19.H26-220412-0003 220001274/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ oxy có túi / không túi

Còn hiệu lực

38352 000.00.19.H29-220414-0049 220000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

38353 000.00.19.H26-220412-0002 220001273/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây oxy hai nhánh / một nhánh

Còn hiệu lực

38354 000.00.19.H29-220414-0046 220000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ dùng để tách chiết

Còn hiệu lực

38355 000.00.19.H29-220409-0012 220000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

38356 000.00.19.H26-220408-0075 220001272/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mở khí quản

Còn hiệu lực

38357 000.00.19.H29-220409-0011 220000836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết ADN/ARN

Còn hiệu lực

38358 000.00.19.H26-220409-0023 220001542/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC A6

Còn hiệu lực

38359 000.00.19.H26-220408-0066 220001271/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực

38360 000.00.19.H29-220415-0034 220000729/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MED LIFE GROUP

Còn hiệu lực