STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38361 000.00.19.H26-220322-0036 220000967/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Máy bơm dịch dùng trong phẫu thuật và vật tư tiêu hao đi kèm

Còn hiệu lực

38362 000.00.19.H26-220322-0039 220000889/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

38363 000.00.19.H26-220323-0034 220000966/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống hút kín các số

Còn hiệu lực

38364 000.00.19.H26-220323-0025 220000965/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Dây máy thở y tế dùng 1 lần

Còn hiệu lực

38365 000.00.19.H26-220314-0022 220000964/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống dẫn dịch dùng cho máy làm ấm máu, dịch truyền, tiêu hao, tiệt trùng

Còn hiệu lực

38366 000.00.19.H26-220321-0037 220000888/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

38367 000.00.19.H26-220319-0007 220001053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro ly giải: Kit tinh sạch DNA/RNA

Còn hiệu lực

38368 000.00.19.H26-220214-0018 220000963/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

38369 000.00.19.H26-220321-0003 220000887/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GLOBAL THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

38370 000.00.19.H26-220318-0002 220001052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN QUE NHUỘM FLUORESCEIN SODIUM

Còn hiệu lực