STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38371 000.00.19.H26-220125-0037 220000037/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 511

Còn hiệu lực

38372 000.00.04.G18-220208-0010 220001150/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG (Họ) Dung dịch tẩy rửa, làm sạch dụng cụ y tế.

Còn hiệu lực

38373 000.00.19.H26-220124-0024 220000001/PCBA-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT GĂNG TAY LIFECARE Găng tay y tế

Còn hiệu lực

38374 000.00.19.H26-211204-0008 220000350/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hóa chất tách chiết DNA/ RNA

Còn hiệu lực

38375 000.00.04.G18-220208-0008 220001149/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Keo dán nha khoa

Còn hiệu lực

38376 000.00.19.H29-210922-0017 220000290/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 14

Còn hiệu lực

38377 000.00.04.G18-220208-0006 220001148/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Chạc 3 có dây nối

Còn hiệu lực

38378 000.00.19.H26-211224-0032 220000349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

38379 000.00.04.G18-220124-0015 220001147/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

38380 000.00.19.H26-211029-0004 220000348/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Bàn tập phục hồi chức năng

Còn hiệu lực