STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38381 000.00.19.H26-210804-0016 210001228/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUẾ Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

38382 000.00.19.H26-210727-0024 210000370/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOPLINE

Còn hiệu lực

38383 000.00.19.H26-210727-0028 210000371/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LỘC AN

Còn hiệu lực

38384 000.00.19.H26-210803-0021 210001229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

38385 000.00.19.H26-210804-0001 210000372/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ HDT

Còn hiệu lực

38386 000.00.19.H26-210805-0014 210000373/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH HOÀNG

Còn hiệu lực

38387 000.00.19.H26-210802-0033 210000374/PCBMB-HN

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ HIỆU CHUẨN MẪU

Còn hiệu lực

38388 000.00.19.H26-210805-0010 210000375/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

38389 000.00.19.H26-210805-0007 210000376/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÂU Á HCT

Còn hiệu lực

38390 000.00.19.H26-210804-0014 210001232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH FREDDA Tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực