STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38381 000.00.19.H29-220303-0017 220000521/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Thước đo chiều cao

Còn hiệu lực

38382 000.00.19.H29-220303-0020 220000520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Vòng đeo tay

Còn hiệu lực

38383 000.00.19.H29-220303-0021 220000519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Hút sữa

Còn hiệu lực

38384 000.00.19.H29-220303-0023 220000518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bàn chải phẫu thuật

Còn hiệu lực

38385 000.00.19.H29-220303-0024 220000517/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Giấy lau kính

Còn hiệu lực

38386 000.00.19.H29-220303-0025 220000758/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

38387 000.00.19.H29-220303-0027 220000757/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây cho ăn

Còn hiệu lực

38388 000.00.19.H29-220303-0028 220000756/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bóng đèn hồng ngoại

Còn hiệu lực

38389 000.00.19.H29-220303-0031 220000755/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây Oxy

Còn hiệu lực

38390 000.00.19.H29-220303-0034 220000754/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Kim Lancet

Còn hiệu lực