STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38391 000.00.19.H26-220328-0011 220001068/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BẢO SÂM Nước súc miệng họng MEDICINE

Còn hiệu lực

38392 000.00.48.H41-220326-0001 220000005/PCBB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

38393 000.00.19.H17-220329-0001 220000161/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC TUYẾT TRINH

Còn hiệu lực

38394 000.00.19.H17-220328-0005 220000160/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THÀNH VINH

Còn hiệu lực

38395 000.00.04.G18-220307-0009 220001797/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia

Còn hiệu lực

38396 000.00.19.H26-220313-0003 220000916/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

38397 000.00.03.H42-220324-0001 220000004/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MAI ANH GROUP Nước súc miệng họng

Còn hiệu lực

38398 000.00.03.H42-220323-0001 220000003/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer

Còn hiệu lực

38399 000.00.19.H26-220325-0021 220000915/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH HUY

Còn hiệu lực

38400 000.00.04.G18-220329-0009 220001796/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy lấy vôi (cao) răng

Còn hiệu lực