STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38421 000.00.19.H26-220323-0014 220000994/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bình hút áp lực âm

Còn hiệu lực

38422 000.00.19.H26-220323-0011 220000992/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

38423 000.00.19.H26-220323-0010 220000991/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Dây hút nhớt

Còn hiệu lực

38424 000.00.19.H26-220323-0036 220001067/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy tách chiết acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

38425 000.00.19.H26-220325-0004 220000910/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC THÀNH

Còn hiệu lực

38426 000.00.19.H26-220324-0025 220000909/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

38427 000.00.19.H26-220321-0020 220001066/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIAMED Môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

38428 000.00.19.H26-220324-0016 220001065/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ENTBIO VIỆT ĐỨC Kem mỡ trị trĩ

Còn hiệu lực

38429 000.00.19.H26-220324-0001 220000990/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích miễn dịch hóa phát quang tự động

Còn hiệu lực

38430 000.00.19.H26-220324-0010 220000908/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NHÂN DÂN

Còn hiệu lực