STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38451 000.00.19.H26-210727-0029 210000313/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HẢI NINH

Còn hiệu lực

38452 000.00.19.H26-210727-0034 210000314/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI HỮU 29

Còn hiệu lực

38453 000.00.19.H26-210727-0032 210000315/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HACOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38454 000.00.19.H26-210727-0030 210000316/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CLEAN ROSES VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38455 000.00.19.H26-210727-0027 210001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIHELM Thiết bị bảo vệ đường hô hấp cho người

Còn hiệu lực

38456 000.00.19.H26-210723-0006 210001131/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SHB HÀ NỘI Bộ áo choàng phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

38457 000.00.19.H26-210723-0004 210001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Hệ thống tập vận động phục hồi đa năng toàn thân

Còn hiệu lực

38458 000.00.19.H26-210722-0003 210001133/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Hộp phản ứng

Còn hiệu lực

38459 000.00.19.H26-210721-0005 210001134/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

38460 000.00.19.H26-210719-0013 210001135/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Dung dịch đệm ly giải dùng để tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực