STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38461 000.00.19.H29-220120-0017 220000353/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy điều trị cơ bằng điện từ trường

Còn hiệu lực

38462 000.00.19.H29-220120-0020 220000352/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy điều trị da bằng laser sóng kép

Còn hiệu lực

38463 000.00.04.G18-220114-0047 220001212/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Kim bướm

Còn hiệu lực

38464 000.00.04.G18-220127-0051 220001211/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 tự do

Còn hiệu lực

38465 000.00.04.G18-220114-0045 220001210/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Kim lấy máu chân không

Còn hiệu lực

38466 000.00.04.G18-220124-0028 220001209/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Hệ thống sinh thiết vú có hỗ trợ lực hút chân không và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38467 000.00.04.G18-220211-0009 220001207/PCBB-BYT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Bộ thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

38468 000.00.04.G18-220124-0014 220001206/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng IL-6

Còn hiệu lực

38469 000.00.04.G18-220124-0012 220001205/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

38470 000.00.04.G18-220124-0008 220001204/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng sTfR

Còn hiệu lực