STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38471 000.00.19.H26-220405-0022 220001218/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI MINH Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

38472 000.00.19.H26-220405-0072 220001428/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38473 000.00.19.H26-220406-0011 220001427/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

38474 000.00.19.H26-220404-0018 220001189/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ dẫn lưu phân (Stool management system)

Còn hiệu lực

38475 000.00.19.H26-220406-0001 220001188/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Máy điện trị liệu

Còn hiệu lực

38476 000.00.19.H26-220405-0032 220001426/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẠCH MAI II

Còn hiệu lực

38477 000.00.19.H26-220405-0037 220001425/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH THỦY

Còn hiệu lực

38478 000.00.19.H26-220404-0034 220001187/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT Vali thăm khám đa chức năng

Còn hiệu lực

38479 000.00.19.H26-220329-0019 220001186/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Chỉ khâu phẫu thuật Nylon, Silk

Còn hiệu lực

38480 000.00.19.H26-220406-0016 220001424/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẠCH MAI 3

Còn hiệu lực