STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38481 000.00.17.H09-210507-0001 210000007/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

38482 000.00.17.H09-210527-0002 210000016/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH NEXTERN VIỆT NAM Giá kẹp để gắn thiết bị có miếng dán cố định (Mounting Cradle)

Còn hiệu lực

38483 000.00.17.H09-210713-0001 210000017/PCBSX-BD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

38484 000.00.17.H09-210714-0001 210000018/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA Bộ hút áp suất thấp-Evacuator ( Closed Wound Drainage System)

Còn hiệu lực

38485 000.00.17.H09-210722-0001 210000061/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE KẸP MỎ VỊT

Còn hiệu lực

38486 000.00.17.H09-210722-0002 210000062/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU

Còn hiệu lực

38487 000.00.17.H09-210726-0001 210000008/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DƯỢC PHẨM TRƯỜNG SINH

Còn hiệu lực

38488 000.00.17.H09-210727-0001 210000063/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH KWANG JIN WINTEC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38489 000.00.17.H09-210729-0001 210000064/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG DEQUASMILE

Còn hiệu lực

38490 000.00.17.H09-210731-0001 210000009/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM MEDI

Còn hiệu lực