STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38491 000.00.19.H29-220322-0036 220000632/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THƯ KHẨU TRANG Y TẾ BẢO THƯ KF94

Còn hiệu lực

38492 000.00.19.H29-220322-0030 220000029/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH BANKFOOD Nước súc miệng

Còn hiệu lực

38493 000.00.19.H29-220318-0003 220000981/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

38494 000.00.19.H29-220323-0054 220000539/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIM YẾN

Còn hiệu lực

38495 000.00.04.G18-220325-0023 220001791/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Còn hiệu lực

38496 000.00.04.G18-220325-0027 220001790/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Hệ thống phẫu thuật Phaco và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

38497 000.00.04.G18-220324-0005 220001789/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38498 000.00.19.H26-220328-0025 220000895/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ VIỆT SINH

Còn hiệu lực

38499 000.00.19.H26-220328-0036 220001056/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

38500 000.00.19.H26-220328-0033 220000894/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NHÂN DÂN

Còn hiệu lực