STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38511 000.00.19.H26-220304-0004 220000603/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MEDICAL

Còn hiệu lực

38512 000.00.19.H26-220304-0003 220000602/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VESTAPHARM

Còn hiệu lực

38513 000.00.19.H26-220303-0065 220000601/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐINH VIỆT CHUNG

Còn hiệu lực

38514 000.00.19.H26-220303-0063 220000600/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT CHUNG

Còn hiệu lực

38515 000.00.04.G18-220309-0028 220001555/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Mũi khoan sàn sọ

Còn hiệu lực

38516 000.00.17.H39-220305-0001 220000016/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 602

Còn hiệu lực

38517 000.00.17.H39-220307-0001 220000012/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA - Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động

Còn hiệu lực

38518 000.00.17.H39-220304-0001 220000011/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) THẢO DƯỢC NGÂM CHÂN

Còn hiệu lực

38519 000.00.04.G18-220304-0021 220001554/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống mở khí quản hai nòng

Còn hiệu lực

38520 000.00.03.H50-220305-0001 220000003/PCBMB-QT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 596

Còn hiệu lực