STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38551 000.00.19.H26-220323-0025 220000965/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Dây máy thở y tế dùng 1 lần

Còn hiệu lực

38552 000.00.19.H26-220314-0022 220000964/PCBB-HN

CÔNG TY CP PHƯỢNG HOÀNG Á CHÂU Ống dẫn dịch dùng cho máy làm ấm máu, dịch truyền, tiêu hao, tiệt trùng

Còn hiệu lực

38553 000.00.19.H26-220321-0037 220000888/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

38554 000.00.19.H26-220319-0007 220001053/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro ly giải: Kit tinh sạch DNA/RNA

Còn hiệu lực

38555 000.00.19.H26-220214-0018 220000963/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

38556 000.00.19.H26-220321-0003 220000887/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GLOBAL THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

38557 000.00.19.H26-220318-0002 220001052/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN QUE NHUỘM FLUORESCEIN SODIUM

Còn hiệu lực

38558 000.00.04.G18-220328-0017 220001785/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

38559 000.00.19.H26-220320-0002 220000886/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ TÀI

Còn hiệu lực

38560 000.00.19.H26-220304-0007 220000885/PCBMB-HN

VIỆN CÔNG NGHỆ VINIT

Còn hiệu lực