STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38571 000.00.19.H26-210610-0017 220001521/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ PLASMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38572 000.00.19.H29-220411-0009 220001153/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

38573 000.00.17.H09-220328-0001 220000053/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC TỰ DO

Còn hiệu lực

38574 000.00.19.H29-220411-0010 220001152/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy tạo và nhuộm lam

Còn hiệu lực

38575 000.00.19.H29-220411-0005 220001151/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Hệ thống huyết học kết hợp

Còn hiệu lực

38576 000.00.19.H26-220412-0047 220001258/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ KHĂN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

38577 000.00.19.H29-220402-0006 220000702/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

38578 000.00.19.H29-220404-0004 220001150/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Bộ thắt tĩnh mạch thực quản VGRIPP NOVA

Còn hiệu lực

38579 000.00.19.H26-220407-0025 220001257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CDI PHARMA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

38580 000.00.19.H26-220413-0031 220001256/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM KHĂN HẠ SỐT GIẢM NHIỆT

Còn hiệu lực