STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38571 000.00.19.H29-220217-0029 220000722/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Cụm thuốc thử phân tích định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

38572 000.00.04.G18-220309-0004 220001549/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm kháng đông Lupus

Còn hiệu lực

38573 000.00.19.H29-220304-0023 220000389/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẮT KÍNH HOÀNG VIỆT AN

Còn hiệu lực

38574 000.00.19.H29-220308-0003 220000388/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC KHÁNH NAM 3

Còn hiệu lực

38575 000.00.19.H29-220308-0001 220000387/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ KIM

Còn hiệu lực

38576 000.00.04.G18-220309-0019 220001548/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ định hướng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

38577 000.00.19.H26-220309-0003 220000599/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HATAPHAR 10A - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Còn hiệu lực

38578 000.00.19.H26-220309-0002 220000598/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HATAPHAR 01 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Còn hiệu lực

38579 000.00.19.H26-220302-0012 220000597/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC LINH

Còn hiệu lực

38580 000.00.18.H20-220307-0001 220000001/PCBSX-ĐT

HỘ KINH DOANH DỌN MAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực