STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38581 000.00.19.H17-220128-0004 220000006/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật không dệt

Còn hiệu lực

38582 000.00.19.H17-220128-0005 220000005/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật ổ bụng

Còn hiệu lực

38583 000.00.19.H17-220128-0006 220000004/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

38584 000.00.19.H17-220128-0007 220000003/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gạc cầm máu nha khoa

Còn hiệu lực

38585 000.00.04.G18-220127-0028 220001107/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ dẫn hướng mũi khoan

Còn hiệu lực

38586 000.00.19.H26-211230-0012 220000326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Xịt họng

Còn hiệu lực

38587 000.00.19.H29-211110-0001 220000232/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 11

Còn hiệu lực

38588 000.00.19.H29-211109-0009 220000231/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG 10

Còn hiệu lực

38589 000.00.16.H23-220128-0003 220000017/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Cồn 90 độ Việt Đức

Còn hiệu lực

38590 000.00.16.H23-220128-0002 220000016/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Cồn 70 độ Việt Đức

Còn hiệu lực