STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38601 000.00.18.H43-220311-0004 220000006/PCBMB-NT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI NINH THUẬN - NHÀ THUỐC AN KHANG NINH THUẬN SỐ 2

Còn hiệu lực

38602 000.00.18.H43-220311-0003 220000005/PCBMB-NT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI NINH THUẬN- NHÀ THUỐC AN KHANG NINH THUẬN SỐ 1

Còn hiệu lực

38603 000.00.18.H43-220311-0002 220000004/PCBMB-NT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI NINH THUẬN - NHÀ THUỐC AN KHANG NINH THUẬN SỐ 4

Còn hiệu lực

38604 000.00.18.H43-220311-0001 220000003/PCBMB-NT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI NINH THUẬN - NHÀ THUỐC AN KHANG NINH THUẬN SỐ 3

Còn hiệu lực

38605 000.00.16.H33-220324-0001 220000021/PCBMB-KG

NHÀ THUỐC 41 NAM KỲ

Còn hiệu lực

38606 000.00.19.H17-220322-0006 220000019/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TODD VIỆT NAM Dụng cụ cắt da bao quy đầu

Còn hiệu lực

38607 000.00.19.H17-220322-0007 220000018/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TODD VIỆT NAM Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo

Còn hiệu lực

38608 000.00.19.H17-220323-0017 220000156/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC TRUNG NAM II

Còn hiệu lực

38609 000.00.19.H17-220323-0018 220000155/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC CÁT TUYỀN

Còn hiệu lực

38610 000.00.04.G18-220325-0004 220001761/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BESINS HEALTHCARE ( THAILAND) CO.,LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel đặt âm đạo chứa acid lactic

Còn hiệu lực