STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38611 000.00.19.H26-211223-0014 210002256/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG NGUYÊN - TẠI HÀ NỘI BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (gồm 7 món: Mũ, áo liền quần, khẩu trang, bao giầy, găng tay y tế, tấm che mặt)

Còn hiệu lực

38612 000.00.10.H31-211004-0001 210000023/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG Xịt Mũi Họng Organic PH1000

Còn hiệu lực

38613 000.00.10.H31-211004-0002 210000024/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH Dung dịch vệ sinh mũi Seablue

Còn hiệu lực

38614 000.00.10.H31-211004-0003 210000025/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH Xịt Mũi Họng Well care

Còn hiệu lực

38615 000.00.10.H31-211228-0001 210000023/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TTY Khẩu Trang Y tế

Còn hiệu lực

38616 000.00.19.H29-210923-0004 210000450/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 66

Còn hiệu lực

38617 000.00.19.H29-210922-0025 210000451/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực

38618 000.00.19.H29-210922-0027 210000452/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 175

Còn hiệu lực

38619 000.00.19.H29-210922-0026 210000453/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 5

Còn hiệu lực

38620 000.00.19.H29-210922-0012 210000454/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 16

Còn hiệu lực