STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38611 000.00.19.H29-220402-0010 220000697/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC ĐỨC THƯƠNG

Còn hiệu lực

38612 000.00.19.H29-220401-0037 220000696/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC KIÊN TRANG

Còn hiệu lực

38613 000.00.19.H29-220411-0003 220000695/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC KIÊN TRANG 1

Còn hiệu lực

38614 000.00.19.H29-220401-0033 220001136/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

38615 000.00.19.H29-220413-0044 220001135/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Nhiệt Kế Hồng Ngoại

Còn hiệu lực

38616 000.00.19.H29-220401-0014 220001134/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy tạo Oxy

Còn hiệu lực

38617 000.00.19.H29-220401-0018 220000694/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC THANH TUYỀN PHARMA

Còn hiệu lực

38618 000.00.19.H17-220413-0004 220000212/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC MINH HƯNG

Còn hiệu lực

38619 000.00.19.H29-220401-0020 220001133/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại kim dùng nhiều lần trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

38620 000.00.19.H29-220401-0019 220001132/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại kim dùng 1 lần trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực