STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38621 000.00.12.H19-220414-0004 220000072/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SƠN MINH

Còn hiệu lực

38622 000.00.12.H19-220414-0003 220000071/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH

Còn hiệu lực

38623 000.00.12.H19-220414-0002 220000070/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH TÂN MAI

Còn hiệu lực

38624 000.00.12.H19-220414-0001 220000069/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH BỬU LONG

Còn hiệu lực

38625 000.00.12.H19-220413-0002 220000068/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH LONG BÌNH TÂN

Còn hiệu lực

38626 000.00.19.H29-220406-0049 220000715/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH THI 2

Còn hiệu lực

38627 000.00.12.H19-220413-0001 220000067/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH SƠN MINH TÂN HIỆP

Còn hiệu lực

38628 000.00.19.H29-220406-0043 220001168/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Kim bướm

Còn hiệu lực

38629 000.00.04.G18-220216-0008 220002009/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

38630 000.00.19.H29-220405-0043 220000823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL DỤNG CỤ THĂM KHÁM VÀ BỘ KHÁM NGŨ QUAN

Còn hiệu lực