STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38641 000.00.17.H09-220405-0003 220000064/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1032

Còn hiệu lực

38642 000.00.17.H09-220405-0002 220000063/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1168

Còn hiệu lực

38643 000.00.17.H09-220405-0001 220000062/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1264

Còn hiệu lực

38644 000.00.17.H09-220404-0008 220000061/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1037

Còn hiệu lực

38645 000.00.17.H09-220404-0007 220000060/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1230

Còn hiệu lực

38646 000.00.19.H29-220405-0015 220000822/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM HỮU NGHỊ XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38647 000.00.17.H09-220404-0006 220000059/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1173

Còn hiệu lực

38648 000.00.17.H09-220404-0005 220000058/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1172

Còn hiệu lực

38649 000.00.04.G18-220404-0016 220002007/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Máy đo nhĩ lượng

Còn hiệu lực

38650 000.00.17.H09-220404-0004 220000057/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1125

Còn hiệu lực