STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38651 000.00.19.H26-220319-0009 220000880/PCBMB-HN

HỘ KINH DOAH THIẾT BỊ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA CHẤT THIÊN LONG

Còn hiệu lực

38652 000.00.19.H26-220321-0042 220000960/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Bộ đầu đo huyết áp động mạch xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực

38653 000.00.19.H26-220322-0004 220000879/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTHY DNA

Còn hiệu lực

38654 000.00.19.H26-220322-0003 220000959/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

38655 000.00.19.H26-220316-0012 220000958/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Tay dao mổ điện dùng một lần

Còn hiệu lực

38656 000.00.19.H26-220316-0015 220000957/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

38657 000.00.19.H26-220316-0016 220000956/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG ỐNG HÚT DỊCH NHỰA CỨNG

Còn hiệu lực

38658 000.00.19.H26-220317-0053 220000878/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HÀNG CHÂU

Còn hiệu lực

38659 000.00.19.H26-220322-0008 220000877/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

38660 000.00.19.H26-220322-0010 220000876/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUÝ ANH I

Còn hiệu lực