STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38661 000.00.24.H49-220321-0001 220000140/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG THANH

Còn hiệu lực

38662 000.00.16.H25-220321-0001 220000008/PCBMB-HNa

NHÀ THUỐC HIỀN LÊ

Còn hiệu lực

38663 000.00.19.H29-220324-0025 220000526/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH WAMI

Còn hiệu lực

38664 000.00.19.H29-220324-0019 220000525/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HƯƠNG BÌNH

Còn hiệu lực

38665 000.00.04.G18-220324-0020 220001752/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

38666 000.00.43.H48-220321-0001 220000013/PCBMB-QNg

NHÀ THUỐC THUỘC ĐƯỜNG

Còn hiệu lực

38667 000.00.04.G18-220324-0018 220001751/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Máy quét dấu hàm

Còn hiệu lực

38668 000.00.16.H25-220321-0002 220000007/PCBMB-HNa

NHÀ THUỐC HIỀN LÊ

Còn hiệu lực

38669 000.00.04.G18-220318-0010 220001750/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ lấy bệnh phẩm nội soi

Còn hiệu lực

38670 000.00.16.H02-220323-0001 220000018/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÂM ĐỨC Xịt mũi họng I one nano bee

Còn hiệu lực