STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38661 000.00.19.H29-211122-0011 210001052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

38662 000.00.19.H29-211124-0019 210001053/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

38663 000.00.19.H29-211122-0010 210001054/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

38664 000.00.19.H29-211029-0048 210001055/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS PTE. LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

38665 000.00.19.H32-211220-0001 210000014/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 467

Còn hiệu lực

38666 000.00.18.H24-211207-0001 210000018/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ALSOK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38667 000.00.18.H24-211218-0001 210000019/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUỐC TẾ DR HOME CARE

Còn hiệu lực

38668 000.00.18.H24-211227-0002 210000020/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN KIẾN AN

Còn hiệu lực

38669 000.00.18.H24-211227-0003 210000021/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HAI BÀ TRƯNG

Còn hiệu lực

38670 000.00.17.H13-211212-0003 210000062/PCBMB-CT

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA LINH CHÍNH

Còn hiệu lực