STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38671 000.00.17.H13-211221-0001 210000063/PCBMB-CT

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG GIAO

Còn hiệu lực

38672 000.00.19.H26-211208-0021 210002239/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SPCV XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38673 000.00.19.H26-211208-0020 210002241/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ THANH MINH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38674 000.00.19.H26-211203-0004 210000140/PCBSX-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38675 000.00.19.H26-211109-0017 210000777/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH

Còn hiệu lực

38676 000.00.19.H26-211207-0012 210002242/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

38677 000.00.19.H26-211112-0016 210002244/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH MIẾNG DÁN GIẢM ĐAU MỘC KIỆN LINH

Còn hiệu lực

38678 000.00.19.H26-211115-0019 210002245/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH XỊT GIẢM ĐAU NHANH MỘC KIỆN LINH

Còn hiệu lực

38679 000.00.19.H26-211124-0015 210000778/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38680 000.00.19.H26-211220-0005 210000779/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

Còn hiệu lực