STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38681 000.00.19.H29-220405-0026 220001160/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38682 000.00.19.H29-220329-0026 220001159/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED Khăn lau làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

38683 000.00.19.H29-220405-0051 220001158/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch kèm băng dính

Còn hiệu lực

38684 000.00.19.H29-220321-0003 220001157/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ sản phẩm kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và nút chặn đuôi kim luồn

Còn hiệu lực

38685 000.00.19.H29-220331-0020 220000705/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 634

Còn hiệu lực

38686 000.00.17.H54-220413-0002 220000028/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÚC HƯNG Xịt lạnh giảm đau BKABIO

Còn hiệu lực

38687 000.00.19.H29-220401-0002 220000704/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 679

Còn hiệu lực

38688 000.00.19.H26-211111-0020 220001259/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử tách chiết DNA/RNA

Còn hiệu lực

38689 000.00.19.H29-220404-0005 220000703/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 648

Còn hiệu lực

38690 000.00.04.G18-220414-0012 220002004/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy điều trị dẫn lưu bạch huyết

Còn hiệu lực