STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38691 000.00.48.H41-211202-0001 210000030/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng trẻ em DNAKID

Còn hiệu lực

38692 000.00.48.H41-211202-0002 210000031/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng Mik Maki plus

Còn hiệu lực

38693 000.00.48.H41-211202-0003 210000032/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng Dad & Mom plus

Còn hiệu lực

38694 000.00.48.H41-211202-0004 210000033/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước súc miệng Nadaga plus

Còn hiệu lực

38695 000.00.48.H41-211209-0001 210000034/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

38696 000.00.19.H26-211222-0036 210002243/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Áo choàng cách ly

Còn hiệu lực

38697 000.00.12.H19-211228-0001 210000060/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38698 000.00.12.H19-211227-0001 210000018/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG QUÂN ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38699 000.00.09.H61-211227-0001 210000011/PCBMB-VL

QUẦY THUỐC TÂY MAI LY

Còn hiệu lực

38700 000.00.09.H61-211227-0002 210000012/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC HẠNH PHÚC

Còn hiệu lực