STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38701 000.00.31.H36-211226-0002 210000033/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA

Còn hiệu lực

38702 000.00.31.H36-211226-0001 210000034/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HIỀN ANH

Còn hiệu lực

38703 000.00.31.H36-211225-0002 210000035/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HÔNG LIÊN

Còn hiệu lực

38704 000.00.31.H36-211225-0001 210000036/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HẢI AN

Còn hiệu lực

38705 000.00.31.H36-211227-0003 210000037/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA

Còn hiệu lực

38706 000.00.31.H36-211227-0002 210000038/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA 3

Còn hiệu lực

38707 000.00.31.H36-211228-0001 210000039/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA 5

Còn hiệu lực

38708 000.00.31.H36-211227-0001 210000032/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ANH KIỆT

Còn hiệu lực

38709 000.00.17.H54-210917-0002 210000045/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DP SAM PHARMA XỊT XOANG SAM PLUS +

Còn hiệu lực

38710 000.00.17.H54-210917-0001 210000046/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DP SAM PHARMA XỊT HỌNG KEO ONG SAM PLUS +

Còn hiệu lực