STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38711 18008037/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100497ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

38712 17003198/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100526ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học

Còn hiệu lực

38713 17003764/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100538ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

38714 17003692/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100537ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

38715 000.00.04.G18-210409-0009 2100535ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy thở

Còn hiệu lực

38716 17003691/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100536ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

38717 17003194/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100525ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

38718 000.00.04.G18-210426-0003 2100728ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

38719 17001831/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100720ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao mổ điện đơn cực

Còn hiệu lực

38720 17001832/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100727ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ tan tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực