STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38711 000.00.19.H26-220408-0040 220001228/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

38712 000.00.19.H26-220408-0039 220001227/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

38713 000.00.19.H26-220408-0054 220001478/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG

Còn hiệu lực

38714 000.00.19.H26-220408-0048 220001477/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THỦY

Còn hiệu lực

38715 000.00.19.H26-220326-0006 220001226/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Hệ thống kéo giãn cột sống và cổ

Còn hiệu lực

38716 000.00.19.H26-220408-0041 220001476/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH THÚY NGÁT

Còn hiệu lực

38717 000.00.19.H26-220407-0054 220001475/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIETAMERICAN

Còn hiệu lực

38718 000.00.19.H26-220331-0045 220001474/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 960

Còn hiệu lực

38719 000.00.19.H26-220331-0050 220001473/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1241

Còn hiệu lực

38720 000.00.10.H55-220411-0002 220000185/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGUYỄN HOÀN

Còn hiệu lực