STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38721 000.00.19.H29-211030-0002 210000440/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI – XÂY DỰNG ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

38722 000.00.19.H29-211201-0001 210001046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Dụng cụ tập hít thở hoạt động kép

Còn hiệu lực

38723 000.00.19.H29-211203-0001 210000441/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ALOBUY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38724 000.00.19.H29-211127-0023 210000442/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIA LẬP PHÁT

Còn hiệu lực

38725 000.00.19.H29-211202-0011 210000443/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ HOA MAI

Còn hiệu lực

38726 000.00.19.H29-211204-0005 210000444/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TECH HOUSE

Còn hiệu lực

38727 000.00.19.H29-211201-0011 210000445/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT- THÁI

Còn hiệu lực

38728 000.00.19.H29-211202-0009 210000446/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

38729 000.00.19.H29-211202-0014 210000447/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM ĐẠI LỢI

Còn hiệu lực

38730 000.00.19.H29-211209-0005 210001047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phòng mổ

Còn hiệu lực