STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38721 000.00.19.H29-220307-0011 220000763/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Điện cực trống/ kiểm tra K+/Ca++/Cl-

Còn hiệu lực

38722 000.00.19.H29-220307-0023 220000762/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch nạp điện cực đo pH

Còn hiệu lực

38723 000.00.19.H29-220307-0010 220000761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Điện cực trống/ kiểm tra pH/Na+

Còn hiệu lực

38724 000.00.19.H29-220307-0009 220000760/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cổng nạp mẫu

Còn hiệu lực

38725 000.00.19.H29-220210-0004 220000759/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD kiểm tra máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

38726 000.00.19.H29-220307-0019 220000758/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất điều chỉnh điện cực

Còn hiệu lực

38727 000.00.19.H29-220307-0015 220000757/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Điện cực trống/ kiểm tra pO2/pCO2

Còn hiệu lực

38728 000.00.19.H29-220331-0019 220001128/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38729 000.00.19.H29-220329-0030 220000756/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy chụp hình đáy mắt cầm tay

Còn hiệu lực

38730 000.00.19.H29-220331-0030 220000690/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BẢO CHÂU

Còn hiệu lực