STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38761 000.00.04.G18-210906-0002 21000975CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch (Disposable Coverall)

Còn hiệu lực

38762 000.00.04.G18-211019-0020 21000974CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NĂM TỐT Khẩu trang y tế 3 lớp/ 3 players Medical face mask

Còn hiệu lực

38763 000.00.04.G18-210812-0016 21000973CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM Găng tay khám bệnh Vinyl không tiệt trùng/ Non-Sterile Medical Vinyl Examination Gloves

Còn hiệu lực

38764 000.00.04.G18-210202-0010 2100502ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

38765 17000848/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100688ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

38766 17000140/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100795ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

38767 000.00.04.G18-210514-0001 21000972CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM) Áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown)

Còn hiệu lực

38768 17002963/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100578ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Máy X quang răng

Còn hiệu lực

38769 17001631/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100581ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm đơn sợi

Còn hiệu lực

38770 17002329/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100848ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực