STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38771 000.00.19.H29-220307-0019 220000758/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất điều chỉnh điện cực

Còn hiệu lực

38772 000.00.19.H29-220307-0015 220000757/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Điện cực trống/ kiểm tra pO2/pCO2

Còn hiệu lực

38773 000.00.19.H29-220331-0019 220001128/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38774 000.00.19.H29-220329-0030 220000756/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy chụp hình đáy mắt cầm tay

Còn hiệu lực

38775 000.00.19.H29-220331-0030 220000690/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

38776 000.00.19.H26-220321-0035 220001220/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Họ IVD huyết học: Thuốc thử ly giải hồng cầu

Còn hiệu lực

38777 000.00.19.H26-220321-0038 220001219/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Họ IVD huyết học: Thuốc thử pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

38778 000.00.04.G18-220413-0003 220001988/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA Hệ thống đo lưu lượng dòng máu bằng sóng siêu âm

Còn hiệu lực

38779 000.00.18.H20-220412-0001 220000008/PCBA-ĐT

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH THẮNG ĐỒNG THÁP Khẩu trang y tế Huỳnh Thắng

Còn hiệu lực

38780 000.00.04.G18-220413-0002 220001987/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Đèn điều trị vàng da trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực