STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38771 17001012/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100849ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen I

Còn hiệu lực

38772 000.00.04.G18-211019-0008 21000037/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Còn hiệu lực

38773 17001580/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100582ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông ái nước can thiệp mạch vành

Còn hiệu lực

38774 000.00.04.G18-211001-0004 21000036/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGỌC SANG

Còn hiệu lực

38775 17000238/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100557ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ

Còn hiệu lực

38776 17001043/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100807ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

38777 170000303/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2100733ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

38778 000.00.04.G18-211101-0032 21000035/BYT-CCHNPL

LÊ VIỆT PHÚ

Còn hiệu lực

38779 000.00.04.G18-211006-0020 21000034/BYT-CCHNPL

PHAN CÔNG TUYÊN

Còn hiệu lực

38780 17003755/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100516ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Bụi nhà Greer

Còn hiệu lực