STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38781 000.00.19.H26-220331-0156 220001201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

38782 000.00.19.H26-220404-0013 220001149/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

38783 000.00.19.H26-220404-0007 220001148/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy điện châm

Còn hiệu lực

38784 000.00.19.H26-220404-0004 220001147/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy kéo dãn cổ và cột sống

Còn hiệu lực

38785 000.00.19.H26-220401-0094 220001146/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy vi sóng trị liệu

Còn hiệu lực

38786 000.00.19.H29-220404-0034 220000616/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MY CHÂU 6

Còn hiệu lực

38787 000.00.19.H26-220330-0090 220001145/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính FOB

Còn hiệu lực

38788 000.00.19.H26-220404-0015 220001347/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH TÙNG 2

Còn hiệu lực

38789 000.00.19.H26-220404-0010 220001346/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HIÊN MAI

Còn hiệu lực

38790 000.00.19.H26-220404-0017 220001345/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực