STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38811 000.00.17.H62-220405-0001 220000053/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC GPP SỐ 01

Còn hiệu lực

38812 000.00.19.H26-220404-0027 220001238/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

38813 000.00.04.G18-220405-0011 220001945/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric

Còn hiệu lực

38814 000.00.07.H27-220406-0001 220000058/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BẢO HÂN

Còn hiệu lực

38815 000.00.04.G18-220406-0021 220001944/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc nhuộm nhân tế bào cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

38816 000.00.18.H20-220405-0001 220000018/PCBMB-ĐT

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM DÂN

Còn hiệu lực

38817 000.00.19.H26-220403-0023 220001237/PCBMB-HN

PHẠM THỊ MIỄN

Còn hiệu lực

38818 000.00.19.H26-220403-0041 220001236/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐĂNG KHÔI

Còn hiệu lực

38819 000.00.19.H26-220403-0060 220001235/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TÂM

Còn hiệu lực

38820 000.00.19.H26-220403-0016 220001234/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHƯƠNG UYÊN

Còn hiệu lực