STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38821 000.00.19.H26-220331-0153 220001171/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI TÍN

Còn hiệu lực

38822 000.00.19.H26-220401-0093 220001170/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐẠI TÂM

Còn hiệu lực

38823 000.00.19.H26-220401-0100 220001152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ mổ tai mũi họng

Còn hiệu lực

38824 000.00.19.H26-220401-0096 220001151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi

Còn hiệu lực

38825 000.00.19.H26-220331-0175 220001169/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

38826 000.00.19.H26-220401-0108 220001150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ sản khoa

Còn hiệu lực

38827 000.00.19.H26-220401-0052 220001168/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

38828 000.00.19.H26-220401-0106 220001149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Còn hiệu lực

38829 000.00.19.H26-220401-0053 220001167/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH THÁI

Còn hiệu lực

38830 000.00.19.H26-220401-0101 220001148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá

Còn hiệu lực