STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38831 000.00.04.G18-220404-0011 220001891/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng giun lươn Strongyloides stercoralis

Còn hiệu lực

38832 000.00.04.G18-220404-0010 220001890/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng gạo lợn Cysticercus cellulosae

Còn hiệu lực

38833 000.00.04.G18-220404-0009 220001889/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng amip Entamoeba histolytica

Còn hiệu lực

38834 000.00.04.G18-220404-0008 220001888/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng sán lá phổi Paragonimus sp

Còn hiệu lực

38835 000.00.04.G18-220404-0005 220001887/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

38836 000.00.04.G18-220404-0006 220001886/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng amip Entamoeba histolytica

Còn hiệu lực

38837 000.00.04.G18-220404-0002 220001885/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Khớp nối thân răng thân tạo và răng giả

Còn hiệu lực

38838 000.00.04.G18-220404-0003 220001884/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Nắp lành thương

Còn hiệu lực

38839 000.00.24.H49-220404-0001 220000152/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NAM VIỆT - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

38840 000.00.24.H49-220403-0004 220000151/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM DƯƠNG 2

Còn hiệu lực