STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38841 000.00.19.H29-220330-0028 220000614/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THỊNH

Còn hiệu lực

38842 000.00.19.H29-220331-0017 220001060/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ mồi trong lắp đặt sau màng lọc Dây 2b

Còn hiệu lực

38843 000.00.19.H29-220331-0016 220001059/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ chuyển đổi trong lắp đặt sau màng lọc Dây 2a

Còn hiệu lực

38844 000.00.19.H29-220331-0006 220001058/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ chuyển đổi trong lắp đặt trước màng lọc Dây 1a

Còn hiệu lực

38845 000.00.19.H29-220331-0002 220001057/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ mồi trong lắp đặt trước màng lọc Dây 1b

Còn hiệu lực

38846 000.00.19.H29-220331-0011 220000705/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MC Tay vặn không set lực dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

38847 000.00.19.H29-220329-0041 220000704/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NHẬT MINH DƯƠNG BÌNH XỊT CHỐNG THẤM NƯỚC CHO TAI

Còn hiệu lực

38848 000.00.16.H02-220406-0003 220000070/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC CƯỜNG NGA

Còn hiệu lực

38849 000.00.48.H41-220404-0002 220000234/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HOÀNG OANH

Còn hiệu lực

38850 000.00.48.H41-220406-0002 220000233/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYỆT HƯƠNG

Còn hiệu lực