STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38861 000.00.19.H26-220404-0042 220001211/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HẢO KIÊN

Còn hiệu lực

38862 000.00.04.G18-220405-0008 220001942/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose

Còn hiệu lực

38863 000.00.19.H26-220404-0044 220001210/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC TƯỞNG

Còn hiệu lực

38864 000.00.19.H26-220404-0036 220001098/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ Hệ thống chẩn đoán và đánh giá dây chằng chéo (trước và sau) khớp gối

Còn hiệu lực

38865 000.00.19.H26-220404-0045 220001209/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUYỀN LOAN

Còn hiệu lực

38866 000.00.19.H26-220404-0053 220001208/PCBMB-HN

PHAN THỊ LAN HƯƠNG 01

Còn hiệu lực

38867 000.00.19.H26-220404-0048 220001207/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LAN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

38868 000.00.19.H26-220404-0052 220001206/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VINA THUỐC

Còn hiệu lực

38869 000.00.19.H26-220404-0054 220001205/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ MỸ ĐỨC

Còn hiệu lực

38870 000.00.19.H26-220404-0041 220001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Cáp nối dùng cho catheter chuẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực