STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38871 000.00.19.H26-220331-0006 220001286/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH ĐỨC 1

Còn hiệu lực

38872 000.00.19.H26-220331-0091 220001285/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN VINH

Còn hiệu lực

38873 000.00.19.H26-220331-0125 220001284/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HUY

Còn hiệu lực

38874 000.00.19.H26-220331-0068 220001283/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM

Còn hiệu lực

38875 000.00.19.H26-220331-0135 220001282/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MEDISTAR

Còn hiệu lực

38876 000.00.19.H26-220331-0139 220001281/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI CHÍNH

Còn hiệu lực

38877 000.00.19.H26-220331-0122 220001139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Máy Xông Khí Dung

Còn hiệu lực

38878 000.00.19.H26-220331-0111 220001280/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI MINH

Còn hiệu lực

38879 000.00.19.H26-220331-0084 220001137/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

38880 000.00.19.H26-220331-0080 220001136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực