STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38881 000.00.19.H26-220331-0132 220001279/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

38882 000.00.19.H26-220331-0127 220001278/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHÂN DÂN SỐ 9

Còn hiệu lực

38883 000.00.19.H26-220331-0062 220001198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHIKARA THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

38884 000.00.19.H26-220331-0090 220001277/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HỒNG

Còn hiệu lực

38885 000.00.04.G18-220228-0020 220001960/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol

Còn hiệu lực

38886 000.00.19.H26-220330-0066 220001135/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Bộ dẫn lưu vết thương

Còn hiệu lực

38887 000.00.19.H26-220331-0040 220001197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHIKARA THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

38888 000.00.19.H26-220331-0083 220001134/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Máy đo huyết áp tự động để bàn

Còn hiệu lực

38889 000.00.19.H26-220331-0012 220001276/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH THƯ

Còn hiệu lực

38890 000.00.19.H26-220331-0005 220001275/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ THUỐC MPG

Còn hiệu lực