STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38971 000.00.19.H29-220405-0043 220000823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL DỤNG CỤ THĂM KHÁM VÀ BỘ KHÁM NGŨ QUAN

Còn hiệu lực

38972 000.00.16.H60-220414-0001 220000032/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH HÀ THỊ HOA

Còn hiệu lực

38973 000.00.04.G18-220414-0006 220002008/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Kính áp tròng (cận, viễn thị)

Còn hiệu lực

38974 000.00.19.H29-220404-0025 220000714/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HUỲNH VĂN

Còn hiệu lực

38975 000.00.17.H09-220412-0001 220000068/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 676

Còn hiệu lực

38976 000.00.17.H09-220406-0002 220000018/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE VIÊN NGẬM DEQUASMILE

Còn hiệu lực

38977 000.00.17.H09-220406-0001 220000067/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO VÀNG

Còn hiệu lực

38978 000.00.17.H09-220405-0005 220000066/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 654

Còn hiệu lực

38979 000.00.17.H09-220405-0004 220000065/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 903

Còn hiệu lực

38980 000.00.17.H09-220405-0003 220000064/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1032

Còn hiệu lực