STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
39041 000.00.19.H26-220405-0017 220001162/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Tủ bảo quản máu và hóa chất

Còn hiệu lực

39042 000.00.19.H17-220408-0005 220000038/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Gói thay băng

Còn hiệu lực

39043 000.00.19.H17-220331-0002 220000209/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC NAM NGUYÊN

Còn hiệu lực

39044 000.00.16.H10-220402-0001 220000017/PCBMB-BP

QUẦY THUỐC KIM LONG

Còn hiệu lực

39045 000.00.24.H49-220411-0002 220000154/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGA SỰ

Còn hiệu lực

39046 000.00.24.H49-220411-0001 220000153/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LAN TUỆ

Còn hiệu lực

39047 000.00.18.H56-220405-0012 220000076/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC TRUNG ĐỊNH

Còn hiệu lực

39048 000.00.18.H56-220405-0013 220000075/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC ANH THƯ

Còn hiệu lực

39049 000.00.18.H56-220406-0001 220000074/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC QUY VÓC

Còn hiệu lực

39050 000.00.18.H56-220407-0003 220000073/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC ĐẠI AN

Còn hiệu lực