STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
391 000.00.12.H19-231124-0003 230000016/PCBB-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ STEMCELL DUNG DỊCH XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

392 000.00.19.H29-231127-0001 230001704/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Khuôn đúc mẫu

Còn hiệu lực

393 000.00.19.H29-231127-0009 230001703/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Cụm IVD

Còn hiệu lực

394 000.00.12.H19-231122-0003 230000031/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1571

Còn hiệu lực

395 000.00.12.H19-231122-0001 230000030/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1570

Còn hiệu lực

396 000.00.19.H29-231109-0016 230000459/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GALAXY INTERNATIONAL

Còn hiệu lực

397 000.00.19.H29-231109-0014 230002650/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GALAXY INTERNATIONAL Bộ truyền dịch dùng một lần

Còn hiệu lực

398 000.00.19.H29-231116-0007 230001702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X-quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

399 000.00.19.H29-231116-0009 230001701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Phim X-quang laser dùng trong y tế

Còn hiệu lực

400 000.00.19.H29-231121-0005 230002649/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Hệ thống Huấn luyện y học trị liệu phục hồi sức bền

Còn hiệu lực