STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
391 000.00.19.H29-230307-0008 230000270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

392 000.00.19.H29-230308-0006 230000524/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Đầu dò máy siêu âm

Còn hiệu lực

393 000.00.19.H29-230309-0002 230000269/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHEMILENS Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

394 000.00.19.H29-230309-0010 230000523/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Kim chích cầm máu

Còn hiệu lực

395 000.00.31.H36-230310-0001 230000004/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

396 000.00.19.H29-230308-0001 230000268/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện cực tim

Còn hiệu lực

397 000.00.19.H29-230308-0002 230000267/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

398 000.00.19.H29-230308-0011 230000266/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH Miếng dán giảm đau gối

Còn hiệu lực

399 000.00.19.H29-230308-0008 230000265/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

400 000.00.19.H29-230308-0014 230000522/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế

Còn hiệu lực