STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
391 000.00.19.H26-240527-0003 240001337/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DTC PHARM Chân răng nhân tạo dùng trong cấy ghép nha khoa (implant)

Còn hiệu lực

392 000.00.19.H26-240517-0004 240001079/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÁNG Y TẾ

Còn hiệu lực

393 000.00.19.H26-240523-0013 240001078/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

394 000.00.19.H26-240605-0003 240000003/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH MITUS Đèn soi ven

Còn hiệu lực

395 000.00.03.H50-240602-0001 240000003/PCBMB-QT

NHÀ THUỐC BÌNH MINH

Còn hiệu lực

396 000.00.19.H26-240603-0023 240001077/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HQ PHARMA NHỎ HỌNG ÍCH PHẾ

Còn hiệu lực

397 000.00.19.H26-240603-0022 240001076/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA XOA BÓP

Còn hiệu lực

398 000.00.19.H26-240523-0026 240001075/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Thiết bị che chắn và lưu trữ dược chất phóng xạ

Còn hiệu lực

399 000.00.19.H26-240523-0024 240001074/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Thiết bị đo chuẩn liều dược chất phóng xạ

Còn hiệu lực

400 000.00.19.H26-240524-0007 240001073/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực