STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
401 000.00.19.H29-230518-0050 230000625/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD Dụng cụ phẫu thuật sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

402 000.00.19.H26-230525-0021 230000913/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SARAYA GREENTEK TẠI HÀ NỘI Dung dịch làm sạch vết loang do nhiệt

Còn hiệu lực

403 000.00.19.H29-230523-0034 230001073/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Kim sinh thiết

Còn hiệu lực

404 000.00.19.H29-230523-0031 230001072/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Kim giữ trứng

Còn hiệu lực

405 000.00.19.H29-230523-0029 230001071/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Pipet ICSI

Còn hiệu lực

406 000.00.19.H29-230523-0027 230001070/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Kim chọc hút trứng

Còn hiệu lực

407 000.00.19.H29-230523-0026 230001069/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Dụng cụ bơm tinh trùng

Còn hiệu lực

408 000.00.19.H29-230523-0024 230001068/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Kim chuyển phôi

Còn hiệu lực

409 000.00.19.H29-230523-0020 230001067/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Kim tách trứng

Còn hiệu lực

410 000.00.19.H29-230523-0017 230001066/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Ống nghiệm

Còn hiệu lực