STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
401 000.00.19.H26-240404-0016 240000569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ELITE VIỆT NAM GẠC RĂNG MIỆNG KHÔ

Còn hiệu lực

402 000.00.04.G18-231212-0022 24001209CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN – NHÀ MÁY SẢN XUẤT LONG AN Bộ khăn và khăn phẫu thuật

Còn hiệu lực

403 000.00.19.H26-240404-0002 240000747/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Máy vi sóng điều trị

Còn hiệu lực

404 000.00.04.G18-230913-0001 24001208CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

405 000.00.04.G18-230718-0002 24001207CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

406 000.00.19.H26-240403-0020 240000746/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ bảo quản máu

Còn hiệu lực

407 000.00.19.H26-240404-0012 240000745/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

408 000.00.19.H26-240404-0008 240000744/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

409 000.00.19.H26-240404-0011 240000568/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT XOA BÓP

Còn hiệu lực

410 000.00.19.H26-240404-0010 240000567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY LIÊN DOANH DƯỢC QUỐC TẾ ANNA KOREA CO TRĨ

Còn hiệu lực