STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
401 000.00.19.H26-221111-0024 220003604/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hệ thống giải trình tự gen NGS công suất nhỏ

Còn hiệu lực

402 000.00.19.H26-221114-0018 220003603/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Hệ thống máy trị liệu giảm đau

Còn hiệu lực

403 000.00.19.H26-221117-0002 220003602/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Tủ nuôi cấy phôi 2 ngăn dùng cho IVF

Còn hiệu lực

404 000.00.19.H26-221117-0015 220003601/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

405 000.00.19.H26-221110-0016 220003600/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Bộ phát hiện gonadotropin màng đệm ở người (HCG)

Còn hiệu lực

406 000.00.19.H26-221116-0008 220003599/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Chất khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

407 000.00.19.H26-221102-0019 220003176/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD là cơ chất trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

408 000.00.19.H26-221120-0001 220003598/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MDS Ống, dây lấy mẫu khí thở dùng cho máy theo dõi chức năng trao dổi khí

Còn hiệu lực

409 000.00.19.H26-221117-0004 220003193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

410 000.00.19.H26-221027-0014 220003170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực