STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
411 000.00.04.G18-221124-0002 220003453/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH

Còn hiệu lực

412 000.00.16.H23-221124-0001 220000034/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NGHỀ ĐÔNG Y 365 NHẤT TÂM

Còn hiệu lực

413 000.00.04.G18-221123-0014 220003452/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Globulin miễn dịch: IgG3, IgG4

Còn hiệu lực

414 000.00.04.G18-220103-0005 220003451/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Que thử thai

Còn hiệu lực

415 000.00.04.G18-220216-0031 220003450/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

416 000.00.19.H26-221110-0020 220003597/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

417 000.00.19.H26-221103-0010 220003192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Hóa chất rửa máy đông máu

Còn hiệu lực

418 000.00.19.H26-221116-0006 220003596/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD test nhanh định tính kháng thể virus Treponema pallidum (TP)

Còn hiệu lực

419 000.00.19.H26-221116-0014 220003595/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Test nhanh định tính Troponin I

Còn hiệu lực

420 000.00.19.H26-221116-0013 220003594/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Bộ trộn khí oxy

Còn hiệu lực