STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
421 000.00.17.H09-230307-0002 230000005/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

422 000.00.17.H08-230223-0001 230000005/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1143

Còn hiệu lực

423 000.00.17.H08-230223-0002 230000004/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1144

Còn hiệu lực

424 000.00.17.H08-230227-0001 230000003/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GENOBI

Còn hiệu lực

425 000.00.17.H08-230222-0001 230000002/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1117

Còn hiệu lực

426 000.00.17.H08-230224-0001 230000004/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Cảm biến dùng cho máy đo độ sâu gây mê

Còn hiệu lực

427 000.00.17.H08-230228-0001 230000003/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Máy nối dây túi máu vô trùng để bàn

Còn hiệu lực

428 000.00.17.H07-230228-0001 230000004/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1156

Còn hiệu lực

429 000.00.16.H05-230302-0001 230000003/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1000

Còn hiệu lực

430 000.00.19.H29-230209-0024 230000518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Máy chẩn đoán khô mắt

Còn hiệu lực