STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
431 000.00.04.G18-221123-0013 220003449/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng C‑peptide

Còn hiệu lực

432 000.00.19.H29-221114-0021 220002401/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC Máy Quét (Scan) Mẫu Hàm

Còn hiệu lực

433 000.00.19.H29-221121-0015 220003756/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cardiac troponin I (cTnI) trong máu

Còn hiệu lực

434 000.00.19.H29-221121-0011 220003755/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể treponema pallidum (Anti-TP) trong máu

Còn hiệu lực

435 000.00.19.H29-221121-0014 220003754/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin (MYO) trong máu

Còn hiệu lực

436 000.00.19.H29-221121-0013 220003753/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase-MB (CK-MB) trong máu

Còn hiệu lực

437 000.00.19.H29-221121-0003 220003752/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

438 000.00.19.H29-221117-0001 220002400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bao tiểu nam

Còn hiệu lực

439 000.00.19.H26-221116-0003 220003187/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

440 000.00.19.H26-220627-0001 220003186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC PHƯỢNG HUỆ Thảo dược xoa bóp Phượng Huệ

Còn hiệu lực