STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
431 000.00.19.H29-240530-0005 240000883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ ANA Dung dịch bảo quản

Còn hiệu lực

432 000.00.19.H29-240529-0006 240001151/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Chất thử dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

433 000.00.19.H29-240530-0018 240000194/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MUA BÁN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TÂN TIẾN

Còn hiệu lực

434 000.00.19.H29-240529-0020 240001150/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HEBE VN Inclear

Còn hiệu lực

435 000.00.19.H29-240519-0002 240000882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Ghế chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

436 000.00.19.H29-240530-0012 240001149/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Máy rửa khử khuẩn

Còn hiệu lực

437 000.00.17.H62-240604-0001 240000009/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI HÀ Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

438 000.00.19.H26-240602-0003 240001328/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK EU LINH Viên đặt âm đạo PEGASO

Còn hiệu lực

439 000.00.19.H26-240602-0001 240001064/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NGỌC TRANG Túi truyền dịch

Còn hiệu lực

440 000.00.19.H26-240602-0002 240001063/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NGỌC TRANG Bộ kết nối nhiều cổng và dây dẫn dịch dùng cho túi truyền dịch

Còn hiệu lực