STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
431 17000891/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301554ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Mạch máu nhân tạo có vòng xoắn

Còn hiệu lực

432 000.00.04.G18-220428-0021 2301553ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Máy cắt đốt tần số radio

Còn hiệu lực

433 19010601/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301552ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

434 19010245/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301551ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

435 17001627/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301550ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

436 17001257/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301549ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa chữ T dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

437 17000304/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301548ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa mắt xích dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

438 000.00.19.H26-231114-0020 230002313/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

439 000.00.04.G18-200604-0020 2301547ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp mấu chuyển dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

440 000.00.19.H26-231114-0017 230003064/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU BÚT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực