STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
431 000.00.19.H29-220512-0023 220001081/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ANH MINH

Còn hiệu lực

432 000.00.04.G18-220516-0023 220002229/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy tập vận động thụ động

Còn hiệu lực

433 000.00.17.H58-220506-0001 220000042/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1319

Còn hiệu lực

434 000.00.17.H58-220506-0002 220000040/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1342

Còn hiệu lực

435 000.00.17.H58-220506-0003 220000041/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1418

Còn hiệu lực

436 000.00.19.H29-220510-0004 220001610/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân và Phụ tùng máy cắt đốt

Còn hiệu lực

437 000.00.19.H29-220505-0005 220001609/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA ỐNG KHOAN DẪN HƯỚNG

Còn hiệu lực

438 000.00.19.H29-220505-0004 220001608/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Chân trụ răng

Còn hiệu lực

439 000.00.18.H24-220429-0007 220000146/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 897

Còn hiệu lực

440 000.00.18.H24-220429-0006 220000145/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1084

Còn hiệu lực