STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
441 000.00.16.H02-231121-0001 230000020/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1414

Còn hiệu lực

442 000.00.19.H26-231123-0006 230003116/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM bộ trocar 3.5 mm dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

443 000.00.17.H09-231122-0001 230000035/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN TÌNH DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

444 000.00.17.H09-231121-0002 230000034/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL INNOVATION TIME CHAI HÍT MŨI

Còn hiệu lực

445 000.00.17.H09-231121-0001 230000033/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL INNOVATION TIME DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

446 000.00.19.H17-231121-0003 230000057/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

447 000.00.19.H17-231121-0002 230000056/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

448 000.00.19.H17-231121-0001 230000055/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED Xe tiêm

Còn hiệu lực

449 000.00.19.H17-231114-0001 230000056/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

450 000.00.19.H29-231115-0025 230002616/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV REMEDI VINA Cảm biến nha khoa

Còn hiệu lực