STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
441 000.00.18.H24-220429-0005 220000144/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 929

Còn hiệu lực

442 000.00.19.H29-220504-0041 220001607/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Lưỡi dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

443 000.00.18.H24-220429-0004 220000143/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 906

Còn hiệu lực

444 000.00.18.H24-220429-0002 220000142/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 899

Còn hiệu lực

445 000.00.18.H24-220429-0001 220000141/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 905

Còn hiệu lực

446 000.00.19.H29-220512-0015 220001080/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÍ TÍN

Còn hiệu lực

447 000.00.19.H26-220514-0001 220000074/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM Trang thiết bị y tế cầm tay: Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, máy xông khí dung, máy đo huyết áp cổ tay, máy đo huyết áp bắp tay…

Còn hiệu lực

448 000.00.19.H26-220513-0024 220001653/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG Bộ ELISA Bordier Aspergillus Fumigatus

Còn hiệu lực

449 000.00.04.G18-220516-0020 220002228/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy đo điện tim 12 kênh

Còn hiệu lực

450 000.00.19.H29-220513-0023 220001606/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bóng nong điều trị sẹo hẹp thanh / khí quản

Còn hiệu lực