STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
441 000.00.19.H29-240519-0002 240000882/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Ghế chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

442 000.00.19.H29-240530-0012 240001149/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Máy rửa khử khuẩn

Còn hiệu lực

443 000.00.17.H62-240604-0001 240000009/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI HÀ Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

444 000.00.19.H26-240602-0003 240001328/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK EU LINH Viên đặt âm đạo PEGASO

Còn hiệu lực

445 000.00.19.H26-240602-0001 240001064/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NGỌC TRANG Túi truyền dịch

Còn hiệu lực

446 000.00.19.H26-240602-0002 240001063/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NGỌC TRANG Bộ kết nối nhiều cổng và dây dẫn dịch dùng cho túi truyền dịch

Còn hiệu lực

447 000.00.19.H26-240530-0018 240001327/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

448 000.00.19.H26-240517-0014 240001062/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TCT Xịt mũi

Còn hiệu lực

449 000.00.19.H26-240601-0005 240001326/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PISY PHARMA Que thử thai

Còn hiệu lực

450 000.00.19.H26-240601-0004 240001325/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETOPHA Que thử thai

Còn hiệu lực